Nhà máy của chúng tôi – Dawei


Da Wei Trang trí được bắt đầu với một chiếc máy chăn bông trong một ngôi nhà nhỏ vào những năm 1985, chỉ với số vốn ban đầu là 1200 USD. Với 36 năm phát triển và mở rộng Da Wei trở thành một công ty tập đoàn hiện đại với doanh thu 40 triệu USD mỗi năm. Trong 36 năm qua, Da Wei đã cải tiến hệ thống quản lý và kiểm soát chất lượng, nâng cao số lượng và chất lượng sản xuất giấy nội thất, giấy melamine, dải viền PVC và màng PVC.

dawei decorative factory

Dawei Decorative Factory

Dưới đây là chi tiết về sự phát triển của chúng tôi, bạn có thể biết thêm về Da Wei trong phần sau.


  • Vào những năm 1985, công việc kinh doanh vỏ chăn bằng vải đầu tiên bắt đầu trong một ngôi nhà nhỏ với số vốn ban đầu chỉ 1200 USD.
  • Trong những năm 2002, công ty đã đạt Chứng nhận Hệ thống Chất lượng ISO 9001 và Chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường ISO.

Da Wei chú trọng đến việc kiểm soát chất lượng và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên, chúng tôi không chỉ theo đuổi việc sản xuất chất lượng giấy trang trí nội thất, mà còn biết ơn món quà thiên nhiên ban tặng, chúng tôi quản lý môi trường trong việc sản xuất giấy gỗ thành phẩm.

foil finish furniture paper production line

Foil Finish Furniture Paper Production Line

finish foil paper production

Finish Foil Paper Production

quality control of decor paper

Quality Control of Decor Paper

  • Trong những năm 2007, công ty đã phát triển Thiết bị thu hồi khí thải công nghiệp, sự phát triển này đã đạt được các tiêu chuẩn quốc gia, chẳng hạn như Q / DWZ 002-2007, và được cấp bằng sáng chế. Da Wei có một cải tiến mới trong việc bảo vệ môi trường, chúng tôi hy vọng chúng tôi vừa sản xuất giấy tiếp xúc đồ nội thất vừa bảo vệ tốt thiên nhiên.
RTO exhaust gas recovery device for eco treatment of decorative paper mabufacturing

RTO Exhaust Gas Recovery Device For Eco Treatment of Decorative Paper Manufacturing

Finish foil paper production line

Finish Foil Paper Production Line

RTO exhaust gas recovery-device for eco treatment of decorative paper manufacturing

RTO Exhaust Gas Recovery

  • Trong những năm 2009, công ty đã trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực vật liệu trang trí, chúng tôi đã phát triển 6000 mẫu thiết kế và hơn 3000 màu sắc. Chúng tôi cam kết phát triển giấy tiếp xúc vân gỗ, giấy tiếp xúc rắn, giấy bạc ưa thích, vv cho khách hàng của chúng tôi, phù hợp với việc trang trí đồ nội thất có thể thay đổi, giúp khách hàng của chúng tôi phát triển kinh doanh đồ nội thất của họ.
based furniture production line

Based Furniture Production Line

raw material decorative paper

Raw Mmaterial Ddecorative Paper

decorative paper showroom

Decorative Paper Showroom