Chứng nhận Yodean Decor

Yodean Decor có các chứng nhận tương đối về giấy trang trí đồ nội thất, thân thiện với môi trường với giấy chứng nhận rừng – FSC và báo cáo thử nghiệm chất độc hại – CRS.

Báo cáo RSC


Báo cáo của RSC là một báo cáo thử nghiệm chất độc hại, để kiểm tra giấy nội thất trang trí Yodean liệu có các thành phần có hại hay không và kết quả của chúng tôi là N.D (Không phát hiện). Yodean trang trí giấy trang trí PU 3D thân thiện với rừng và khỏe mạnh, không phải lo lắng về các thành phần có hại, và chúng tôi cũng chú ý đến sự phát triển chu kỳ.

Test Item(s)CAS No.MDLUnitTest Result(s)/3DPU paper
Dibutyl phthalate(DBP)84-74-210mg/kgN.D
Bis(2-ethylhexyl) phthalate(DEHP)117-81-710mg/kgN.D
Benzyl butyl phthalate(BBP)85-68-710mg/kgN.D
Di-“isononyl” phthalate(DINP)28553-12-050mg/kgN.D
Di-n-octyl phthalate(DNOP)117-84-010mg/kgN.D
Di-“isodecyl” phthalate(DIDP)26761-40-050mg/kgN.D

Nhận xét:

Giới hạn phát hiện phương pháp MDL; N.D.= Không được phát hiện (< MDL)

Chứng chỉ FSC


Hội đồng Quản lý Rừng (FSC) là một hệ thống thuộc sở hữu của các bên liên quan với mục đích thúc đẩy quản lý rừng toàn cầu có trách nhiệm. Nó cung cấp thiết lập tiêu chuẩn, đảm bảo nhãn hiệu, dịch vụ công nhận và tiếp cận thị trường cho các công ty và tổ chức quan tâm đến trách nhiệm.

HÀNG CHÂU DAWEI VẬT LIỆU TRANG TRÍ CÔNG TY TNHH đã thực hiện một hệ thống kiểm soát nhóm sản phẩm FSC theo hệ thống chứng nhận của Hội đồng quản lý rừng, ở vị trí sau:

HÀNG CHÂU DAWEI VẬT LIỆU TRANG TRÍ CÔNG TY TNHH

KHU CÔNG NGHIỆP LINGLONG, LINAN HÀNG CHÂU, CHIẾT GIANG, TRUNG QUỐC

311300 – HÀNG CHÂU- TRUNG QUỐC

cho các hoạt động của mình liên quan đến:

Sản xuất và kinh doanh giấy trang trí được chứng nhận FSC 100%, FSC Mix và FSC Recycled*

FSC certification